Troska o stan techniczny budowli – obowiązek administratora

stan techniczny budynku

Zlokalizowane na obszarze naszego państwa budowle mają rozliczne wykorzystanie. Do najobfitszej partii obiektów zaliczyć przystaje obiekty budownictwa lokalowego. Oprócz nich stoją także budynki zarobkowe oraz funkcjonalności społecznej (szkoły, szpitale, urzędy itp.). Obiekty o charakterze komercyjnym podzielić możemy na usługowe oraz przemysłowe. Posesorzy i zarządcy obiektów podlegają określonym obciążeniom w myśl obecnego w Polsce prawa budowlanego. Pośród owego charakteru ciężarów rozpoznać da się wymóg odbywania okresowych inspekcji poziomu technicznego obiektów, przede wszystkim pod kątem ich aktualnego zużycia, a także dokuczliwości dla otoczenia naturalnego. Rewizjami takimi trudnią się inspektorzy nadzoru budowlanego w wyznaczonych nakazami prawnymi ciągach czasu.

Uwolnieni z dokonywania audytów budowlanych są posiadacze mieszkalnych domów jednorodzinnych, jednakże już na właścicielach i zarządzających budynków wielorodzinnych spoczywa tego rodzaju ciężar. Kolejną odmianą obiektów, które podlegają przeglądom technicznym są chociażby wielkopowierzchniowe hipermarkety, stacje benzynowe, fabryki itp. (tutaj więcej na ten temat). Kontrolerzy monitorują przede wszystkim czy gmachy te są wykorzystywane zgodnie z powołaniem, a także wskazaniami ochrony przyrody, a ponadto czy przeprowadzane w nich są potrzebne roboty konserwacyjne dzięki jakim nie osłabia się kondycja obiektów.

W ciągu przeglądu technicznego analizuje się obiekt oraz jego elementy (głównie takie, które są wystawione na niszczycielski wpływ składników atmosferycznych albo psują się w przebiegu codziennej eksploatacji), a oprócz tego włączone w nim instalacje (gazowe, kominowe, wentylacyjne). Ponadprogramowo inspekcji może ulegać instalacja przeciwpożarowa oraz kanalizacyjna budynku. Nie istnieje natomiast przymus corocznego sprawdzania stanu instalacji elektrycznej obiektu.

Uwagi odnotowane przez kontrolera umieszcza się do księgi obiektu, zaś koszt przeglądu technicznego ponosi właściciel bądź zarządca.


Tags: