Kto taki zarządza budową?

Kiedy mówi się o kierowniku robót budowlanych to kogo ma się na myśli? Otóż jest on jednostką, na jakiej barkach na pewno spoczywa duża odpowiedzialność, równocześnie spełnia nadzwyczaj znaczącą funkcję w procesie budowy, a co kroczy z tym w parze jest osobą zobowiązaną do pilnowania zgodnego z procedurami przebiegu całej inwestycji i prac budowlanych opierając się na ich swoistym zastosowaniu, analogicznie jak również samej ich specyfikacji. Oczywiście to kierownik budowy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zgodność prac wiedzionych w zakresie projektu budowlanego, wszelkich zagadnień technologicznych czy konstrukcyjnych, jednocześnie reaguje w sytuacji jeżeli coś nie działa harmonijnie z podobnym właśnie porządkiem działania.

Kierownik budowy jest osobą powołaną przez inwestora do ścisłego, długotrwałego i obowiązkowego administrowania budową, względnie obsługi jej w najbardziej adekwatnym co do tego rodzaju. Kierownik budowy ma oczywiście dokładnie ustalone obowiązki oraz przy tym upoważnienia żeby obserwować cały krąg przedsięwzięć wykonywanych w ramach określonych robót lub przedsięwzięcia budowlanego, co za tym idzie zarządzać ich właściwym spełnieniem (więcej przeczytasz tutaj). W odwrotnej sytuacji kierownik robót budowlanych ma po prostu je powstrzymać, zareagować na którekolwiek powstałe w tejże okoliczności niezgodności, a nawet powiadomić inwestora o takim akurat zdarzeniu.

Jest on wprost wybraną do takiego działania jednostką, jakiej wszyscy prowadzący czynności budowlane w konkretnym miejscu muszą wykonywać polecenia, a co najbardziej istotne odnosić się do jakiekolwiek jego zalecenia. Kierownik robót budowlanych jest człowiekiem uczestniczącym w prowadzeniu przedsięwzięcia budowlanego od samego początku do jego końca, nadzór budowlany to kwestia leżąca na jego barkach.


Tags: